DETAIL

PODNIKATEL JE REGISTROVAN NA ŽU BRNO MĚSTO

SIDLO FIRMY: BOETTINGROVA 3813/5 BRNO pouze fakturační

SIDLO PROVOZOVNY: Uvoz 66 Brno

Kontakt

ŠÁRKA DVOŘÁKOVÁ pedikuravbrne.cz Uvoz 66 Brno 776 671 611 pedikura.brno@seznam.cz